Contact    Us
Address: Rm 715, Shangyi Building. No2 East Road Jiangxia, Baiyun District, Guangzhou City,China.
Tel: 86-20-66690059
Fax: 86-20-80724549
Mobile: 86-15876518832
Email: sales@cncamaz.com